Tính từ của CURE trong từ điển Anh Việt

curable (Tính từ)

/ˈkjurəbəl/

  • chữa được, chữa khỏi được (bệnh...)
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày