Nghĩa của cụm từ are you allergic to anything trong tiếng Anh

 • Are you allergic to anything?
 • Bạn có dị ứng với thứ gì không?
 • Are you allergic to any medication?
 • Anh có dị ứng với loại thuốc nào không?
 • I'm allergic to seafood
 • Tôi dị ứng hải sản
 • I think I must be allergic to this kind of soap. Whenever I use it, it really dries my skin out
 • Tôi nghĩ chắc là tôi dị ứng với loại xà phòng này. Cứ khi nào tôi dùng nó, da tôi lại bị khô
 • Do you have anything cheaper?
 • Bạn có thứ gì rẻ hơn không?
 • Do you need anything else?
 • Bạn còn cần gì nữa không?
 • Do you need anything?
 • Bạn có cần gì không?
 • I’m not going to do anything to hurt you
 • Tôi không làm anh đau đầu
 • Do you have anything in the front rows?
 • Anh có vé ngồi ở những hàng ghế trước không?
 • Would you like anything else
 • Bạn có muốn mua thêm gì nữa không?
 • Do you have anything to declare
 • Ông có hàng gì cần khai báo không?
 • Anything else?
 • Còn gì nữa không?
 • He never gives me anything
 • Anh ta không bao giờ cho tôi cái gì
 • Is there anything cheaper?
 • Có thứ gì rẻ hơn không?
 • Place money over and above anything else
 • xem đồng tiền trên hết mọi thứ
 • Is there anything new in the theatre?
 • Ngoài rạp có phim gì mới không?
 • Is there anything I can do to help?
 • Tôi có thể giúp anh gì không?
 • Is there anything else?
 • Quí khách muốn mua gì nữa không?
 • What time do you think you'll arrive?
 • Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?

Những từ liên quan với ARE YOU ALLERGIC TO ANYTHING

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày