sport

/ˈspoɚt/

 • Danh Từ
 • thể thao
  1. inter-university sports: cuộc thi thể thao giữa các trường đại học
  2. athletic sports: điền kinh, cuộc thi điền kinh
 • sự giải trí; sự chơi đùa, sự nô đùa; trò đùa, trò cười, trò trớ trêu
  1. in sport: đùa, chơi
  2. to make sport of somebody: trêu ai
  3. to be the sport of Fortune: là trò trớ trêu của số mệnh, bị số mệnh trớ trêu
 • cuộc giải trí, cuộc vui chơi ngoài trời (đi săn, đi câu...)
 • (từ lóng) người tốt, người có tinh thần tượng võ, người thẳng thắn, người trung thực, người có dũng khí
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) con bạc
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) anh chàng ăn diện, công tử bột
 • (sinh vật học) biến dị
 • Động từ
 • giải trí; chơi đùa, nô đùa, đùa cợt; trêu chòng
 • (sinh vật học) biến dị
 • chưng, diện
  1. to sport a gold tie-clip: chưng cái kẹp ca vát bằng vàng
 • to sport away
  1. tiêu phí (thời gian...) bằng nô đùa, chơi thể thao...
 • to sport one's oak
  1. (xem) oak

Những từ liên quan với SPORT

pastime, play, ball, exercise, game, fun, action, pleasure, recreation, athletics, gaiety, diversion