are you going to take a plane or train

 • Are you going to take a plane or train?
 • Bạn sẽ đi máy bay hay tàu hỏa?
 • The plane departs at 5
 • Máy bay cất cánh lúc 5
 • When does the plane arrive?
 • Khi nào máy bay tới?
 • He takes the train, remember?
 • Anh ấy đi xe lửa mà, không nhớ sao?
 • Well, the train shouldn’t be late.
 • Chà, đi xe lửa thì không thể trễ được.
 • Take it before going to bed
 • Phải uống trước khi đi ngủ nhé
 • Are you going to attend their wedding?
 • Bạn sẽ dự đám cưới của họ không?
 • Are you going to help her?
 • Bạn sẽ giúp cô ta không?
 • Do you think it's going to rain tomorrow?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?
 • How long are you going to stay?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • What are you going to do tonight?
 • Bạn sẽ làm gì tối nay?
 • What are you going to have?
 • Bạn sẽ dùng gì?
 • What time are you going to the bus station?
 • Mấy giờ bạn sẽ ra trạm xe buýt?
 • When are you going to pick up your friend?
 • Khi nào bạn đón người bạn của bạn?
 • Where are you going to go?
 • Bạn sẽ đi đâu?
 • Where are you going?
 • Bạn đang đi đâu thế?
 • Why aren't you going?
 • Tại sao bạn không đi?
 • I’m going to write you a prescription
 • Tôi sẽ kê đơn thuốc cho anh.
 • I’m not going to do anything to hurt you
 • Tôi không làm anh đau đầu

Những từ liên quan với ARE YOU GOING TO TAKE A PLANE OR TRAIN

a, OR, are, take