address

/əˈdrɛs/

 • Danh Từ
 • địa chỉ
 • bài nói chuyện, diễn văn
 • cách nói năng; tác phong lúc nói chuyện
 • sự khéo léo, sự khôn ngoan
 • (số nhiều) sự ngỏ ý, sự tỏ tình, sự tán tỉnh
  1. to pay one's addresses to a lady: tán tỉnh một bà, tỏ tình với một bà
 • (thương nghiệp) sự gửi đi một chuyến tàu hàng
 • Động từ
 • đề địa chỉ
  1. to a letter: đề địa chỉ trên một bức thư
 • gửi
  1. to address a letter to somebody: gửi một bức thư cho ai
 • xưng hô, gọi
  1. how to address an ambassador: xưng hô như thế nào với một đại sứ
 • nói với, nói chuyện với, diễn thuyết trước; viết cho
  1. to oneself to someone: nói với ai; viết (thư) cho ai
  2. to address an audience: nói với thính giả, diễn thuyết trước thính giả
 • to address oneself to chăm chú, toàn tâm toàn ý
  1. to address oneself to a task: toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ
 • (thể dục,thể thao) nhắm
  1. to address the ball: nhắm quả bóng (trước khi đánh gôn)

Những từ liên quan với ADDRESS

call, sermon, dwelling, direction, house, forward, street, send, lecture, abode, give, location, domicile, headquarters, discuss