Nghĩa của cụm từ do you have the number for a taxi trong tiếng Anh

 • Do you have the number for a taxi?
 • Bạn có số điện thoại để gọi tắc xi không?
 • Do you know where I can get a taxi?
 • Bạn có biết tôi có thể gọi tắc xi ở đâu không?
 • Will you call me a taxi please?
 • Làm ơn gọi cho tôi một chiếc tắc xi
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Hơn một tỉ người trên thế giới nói tiếng Trung Quốc.
 • He runs second.
 • Sorry, I think I have the wrong number
 • Xin lỗi, tôi nghĩ tôi gọi nhầm số
 • Here's my number
 • Đây là số của tôi
 • I'd like the number for the Hilton Hotel please
 • Tôi muốn số điện thoại của khách sạn Hilton, xin vui lòng
 • What's the phone number?
 • Số điện thoại là gì?
 • Please write your account number on the back of the cheque
 • Ông vui lòng ghi số tài khoản vào mặt sau của tấm séc nhé
 • What your name and flight number
 • Tên của bạn và số chuyến bay của bạn là gì?
 • Take bus number 32, get off at the terminal
 • Đi xe buýt số 32, xuống ga cuối.
 • Here’s my number.
 • Đây là số điện thoại của anh.
 • Can I take your phone number?
 • Cho tôi xin số điện thoại của anh/ chị được không?
 • What’s your phone number?
 • Số điện thoại của anh/chị là bao nhiêu?
 • Do you have a boyfriend?
 • Bạn có bạn trai không?
 • Do you have a girlfriend?
 • Bạn có bạn gái không?
 • Do you have a pencil?
 • Bạn có bút chì không?

Những từ liên quan với DO YOU HAVE THE NUMBER FOR A TAXI

a, for, the
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày